Γραφειακός χώρος 160 τ.μ. στην εμπορική λεωφ. Αθαλάσσας