ΘΕΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΦΟΥ