πωλείτα,ι κυπριακό ,για περισσότερες πληροφορίες. 997877786.4