Ζητείται βοηθός αποθήκης από εμπορική εταιρεία με έδρα τη Λεμεσό